ลูกค้าของเรา

ผลงานของเรา บริษัท ตลาดการ์ด จำกัด ขอแสดงความขอบคุณ ลูกค้า หน่วยงานต่าง ๆทั้งภาครัฐ และเอกชน รัฐวิสาหกิจ  ที่สั่งผลิตสายคล้อง สายคล้องคอ สายคล้องบัตร

หน่วยงานราชการ เช่น  กรมราชทัณฑ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย  เทศบาลเมืองมาบตาพุด สำนักงานสาธารณสุขเฉลิมพระเกียรติ อบต.สีคิ้ว  อบต.เสลภูมิ

หน่วยงานเอกชน เช่น AIS  DTAC TRUE  APPO  HUAWEI COCA-COLA   KERRY  POMELO NIKE ADIDAS SIGHA LEEO  CHANG

LALIN PROPERTY

ธนาคาร เช่น ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์

มหาวิทยาลัย เช่น ธรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหิดล  KMIDS

โรงเรียน  เช่น นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้องเกล้า  โรงเรียนในเครือสารสาร์ท

โรงพยาบาล   เช่น กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลแม่แตง สาธารณสุขบางละมุง

ประกันภัย เช่น AIA  ไทยประกันชีวิต PRUDENTIAL

รถยนตร์  เช่น เบนซ์ บีเอ็ม ISUZU  TOYOTA  HONDA MAZDA

Copyright © สายคล้อง.com 2018. All rights reserved.
ข้ามไปยังทูลบาร์